WI: The UAE-Israel Breakthrough: Bilateral and Regional Implications and U.S. Policy-Video-75 min

پایه اصلی توافق اسرائیل و امارات امنیتی است + مسایل دیگر
-۶۰ درصد تولید ناخالص ملی امارات به نفت وابسته نیست و این کشور سعی میکند با تمام شدن نفت این رقم را به ۱۰۰ درصد برساند.
یک نگرانی این است که آمریکا از منطقه خارج شود

به اشتراک بگذارید: