پرواز تیم اکروبات نیروی هوایی ایالات متحده (Thunderbirds) از فراز مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان نیروی هوایی (Colorado Springs 4/18/20)

تیم اکروبات نیروی هوایی ایالات متحده (USAF Thunderbirds) که مقر آن در ایالت نوادا است همه ساله در نقاط مختلف آمریکا عملیات نمایش هوایی مختلفی اجرا میکند که طی یکی از آنها با گذر از روی مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان

بیشتر بخوانید