پروپاگاندای تلویزیون TRT ترکیه برای جمهوری اسلامی (+ پرستو!)

از جای خوبش براتون سوا کردم اگه حین تماشا بوی جوراب مسجدی به مشامتون خورد به گیرنده دست نزنید اشکال از فرستنده س

بیشتر بخوانید