قابل انفجار: لحظه نهایی ترامپ و جمهوری اسلامی – Politico

حوادث متعدد نشان میدهد که دیگ جوشان خاور میانه در حال سر ریز کردن است, در حالی که پرزیدنت ترامپ در خانه برای حیات سیاسی خود میجنگد. از یک طرف تظاهرات در کشورهای عراق, لبنان و ایران بر ضد حکومت

بیشتر بخوانید