مستند نسرین (Film Screening & Discussion) – انگلیسی

The Middle East Institute (MEI) is pleased to host an exclusive discussion of award-winning NASRIN (2020), a documentary about Iranian human rights activist and political prisoner, Nasrin Soutoudeh. This groundbreaking documentary was secretly filmed by individuals in Iran and tells

بیشتر بخوانید

تریلر فیلم “نسرین”, صحبت با کارگردان و یک میز گرد درباره این مستند (انگلیسی)

این مستند در یو تیوب قبل اجاره یا خرید است. صحبت با کارگردان Jeff Kaufman: میز گرد درباره این مستند با شرکت عباس میلانی, رضا خندان و شیرین عبادی:

بیشتر بخوانید