عکس های گردهم آیی ایرانیان لوس آنجلس در حمایت از تظاهر کنندگان آبان ۹۸ ایران

امروز با هر دردسری که بود (البته کاملا ارزش اش رو داشت) خودم رو به لوس آنجلس رسوندم و تونستم این عکس ها رو از هموطنانی که برای ابراز همدردی و پشتیبانی از هموطنان داخل کشور مقابل ساختمان فدرال بیلدینگ

بیشتر بخوانید