اعتراض شدید نماینده پارلمان کانادا به تعظیم جاستین ترود در برابر جواد طریف

جیمز بزن نماینده با نفوذ حزب کانزرواتیو در پارلمان کانادا جاستین ترودو را به خاطر دیدار خفت بار با ظریف و تعظیم در برابر او به باد انتقاد گرفت.
این روزها ناکارامدی جاستین ترودو در اداره کشور مایه مضحکه همگانی شده چه در داخل و چه در خارج.

بیشتر بخوانید