هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی: …If you fuck around with us

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد: “اگر پا روی دم ما بگذارید، اگر کار بدی بکنید، با شما کاری میکنیم که قبلاً هرگز انجام نشده است.” President Donald Trump had some choice words for Iran Friday,

بیشتر بخوانید