اپلیکیشن مورد استفاده رژیم ایران برای غربالگری کرونا “AC19” ابزار جاسوسی و نظارت است

ایران در حال حاضر یکی از بالا ترین نرخ های عفونت کروناویروس را در جهان دارد، اما به نظر می رسد رژیم برای کنترل سیاسی جامعه از بحران کرونا سوء استفاده می کند. یک اپلیکیشن مورد تأیید دولت (AC19) که

بیشتر بخوانید