گزیده‌ای از تقویم رخدادها با نظر به موضوع زنان در هفته‌های نخست پس از انقلاب

ز ۲۵ بهمن تا ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، روز برگزاری تظاهرات ۸ مارس در تهران. نگاهی به عنوان‌های رخدادها و برخی اعلامیه‌ها و اظهار نظرها با نظر به موضوع زن در نظامی که تازه داشت شکل می‌گرفت و تشخص خود را با محدود کردن زنان نشان می‌داد.

بیشتر بخوانید

نور پهلوی: سالی که گذشت، یادآور مقاومت و قدرت زنان ایرانی بود

«امروز در روز جهانی زن، میخواهم به فداکاریهای آنان ( زنان ایران) ادای احترام و از قدرت رهبریشان سپاسگزاری کنم»

بیشتر بخوانید