۴۲ (جواب مسئله ایران، جهان و انسان)

Deep Thought نام یک کامپیوتر است که توسط موجودات فوق هوشمند برای یافتن جواب «سوال غایی زندگی، کائنات و همه چیز» طراحی شده است. توان محاسباتی این کامپیوتر به اندازه ای است که محض تفریح بردارهای تکانه تمام ذرات بلافاصله

بیشتر بخوانید