دهه زجر؛ روزگار سیاه یک نسل بیگناه

۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در حالیکه انقلابیون فریاد حماقتشان را بر سر «بختیار» بی همتا بلند کرده بودند و در خیابان ها عربده میزدند که وای به حالت بختیار، اگر امام فردا نیاد، امامشان آمد، آن هم چه آمدنی! زنده یاد

بیشتر بخوانید