چه کسانی همراه قاسم سلیمانی کشته شدند؟

مهدی همت، فرزند محمد ابراهیم همت نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، پورجعفری را جعبه سیاه حاج قاسم توصیف کرده است. زینب سلیمانی، دختر سلیمانی هم در مراسم تشییع او در تهران گفت: پدرم همراه دیگری هم داشت که همیشه با او بود. آقای پورجعفری. باید از ایشان بگویم. چون بدون پدرم آب و غذا نمی‌خورد و بدون پدرم نمی‌خوابید.

بیشتر بخوانید