طنز روز: طالبان از دولت و معترضان در قزاقزستان خواستند اختلافات را با روشهای مسالمت آمیز و از طریق گفتگو حل کنند!

مشاهده جالب دیگر این است که بیانیه «وزارت خارجه» طالبان و ج.ا. تقریبا کلمه به کلمه همخوانی دارد: NEW: Taliban regime's MoFA has released a statement on the recent events in Kazakhstan.#Afghanistan pic.twitter.com/2gbkLgcpBY — FJ (@Natsecjeff) January 6, 2022 سعید

بیشتر بخوانید