سیاست گروگان گیری نظام اوباش سالار ولایت وقیح باز جواب داد؛ انگلستان باج را میدهد!

۴۳ سال است این رژیم مردم ایران و خاورمیانه را گروگان گرفته است. رژیمی که کار خود را با بمب گذاری و سربازکشی و سینما آتش زدن واعدام و سنگسار شروع کرد و در اوج قدرت گیری اش دست به

بیشتر بخوانید

گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران و اعلام مواضع دانشجویان (بخش اوّل)

بخش اول از مصاحبه دو تن از اشغالگران سفارت آمریکا در تهران که منجر به گروگانگیری ۶۶ دیپلمات آمریکایی به مدت ۴۴۴ شد, حبیب‌الله بی‌طرف و محسن میردامادی.

بیشتر بخوانید