خاطره ای از یک عروسی در اطراف مهاباد

چند سال پیش یکی از دوستان که اصالتا اهل روستایی در اطراف مهاباد بود ما را بصورت خانوادگی دعوت کرد برای شرکت در جشن عروسی برادر کوچکترش. تابستان بود و چه لذتی بردیم از آن طبیعت زیبای منطقه کردستان، روستایی

بیشتر بخوانید