روحانی تونسی بشیر بن حسن: ویروس کورونا یک سرباز در ارتش الله است که مردم را چون حشرات درو میکند!

در همین راستا روحانی مصری احمد عیسی المصراوی از دانشگاه الازهر گفته: “پس از اینکه چین یک میلیون اویغور را جدا کرد، خداوند چین را از جهان جدا می کند.”

بیشتر بخوانید