مجتهدی که کنیز اپیلاسیون شده را پس داد!

روزی دو نفر برای طرح دعوا وحل اختلاف نزد ( ابن ابی لیلی ) قاضی معروف آمدند ، یکی از آنها دیگری را نشان داده و گفت : این مرد کنیزی به من فروخته است که پاهایش فاقد مو می باشد! (منظور جای دیگر بوده)، ومن گمان می کنم از روز اول بدن او مو نداشته است و این موضوع مرا نگران کرده است . آیا این عیب است و من می توانم بخاطر آن معامله را فسخ کنم ؟

بیشتر بخوانید

علم غیب امام

من و ابوبصیر و یحیی و داوود بن کثیر در مجلس نشسته بودیم که حضرت امام صادق علیه السلام با حالتی غضبناک وارد شدند. چون بر مسند خویش قرار گرفتند فرمودند: تعجب می کنم از مردمی که گمان می کنند

بیشتر بخوانید