بهترین توصیف از وضعیت کنونی ایرانیان

شاهزاده رضا پهلوی: وضعیت کنونی ایرانیان مثل وضعیت یهودیان در جنگ دوم جهانی است. مردم ایران گرفتار یک رژیم جنایتکار مذهبی شده اند که همه جهان باید برای از بین بردن این غده سرطانی یعنی رژیم تروریستی و جنایتکار آخوندی

بیشتر بخوانید