فیلمهای افزایش قیمت نان و کاهش کار نانوایی‌ها به دنبال کمبود و گرانی آرد در کرج، ماهدشت و شهریار

در پی کمبود نان در نانواییها در شهرهای مختلف و تعطیلی و کوتاه شدن زمان پخت در بسیاری از آنها، کلیپهایی از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته شده که از زمینه‌سازی برای افزایش قیمت نان حکایت می‌کند.

بیشتر بخوانید

افزایش شدید مصرف آب در استان‌های درگیر با کرونا در ایران

با گسترش شیوع بیماری کرونا در بیشتر استان‌ ایران گزارش‌های رسمی حاکی از افزایش شدید مصرف آب از سوی مردم است؛‌ آب و فاضلاب تهران در همین زمینه درباره کمبود و قطع آب هشدار داد.

بیشتر بخوانید