هشدار کوبنده به پوتین

بایدن: خب، دیگه ایشالله بسلامتی میخوای حمله کنی؟ پوتین: آره بایدن: همه اوکراین را میخوای تصرف کنی و یا فقط بخشی از آنرا؟ پوتین: فکر کنم همه اش بهتره بایدن: خب برنامه ات برای کلایمت چنج در اوکراین چیه؟ پوتین:

بیشتر بخوانید