عجز و استیصال خانواده “350” دانشجوی کشمیری که در اثر بحران ویروس کرونا در ایران محصور شده اند (کلیپ کوتاه)

بعد از تعطیلی دانشگاه شیراز به دلیل بحران ویروس کرونا و بسته شدن فرودگاه ها بر روی پروازهای از مبداء ایران, حدود 70 دانشجوی هندی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نمیتوانند به کشورشان برگردند. والدین این دانشجویان میگویند فرزندانشان در ایران “محبوس” شده اند!!!

بیشتر بخوانید