نظام : واکنش‌های حیوانی و غیرعمدی انسانی» دلیل کشته شدن افراد در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی

به فنا رفتگان مراسم «قاسم شو» تا کنون موفق به دریافت لقب «شهید» نشده اند. اگر تا دیروز «شهدا» کسانی بودند که جان خود را در راه عقیده و وطن خویش بی هیچ چشمداشتی در میدان های نبرد از دست

بیشتر بخوانید