۳۲ سازمان حامی رژیم تروریستی آخوندی در امریکا

جمهوری اسلامی با درامدهای نفتی و قاچاق مواد مخدر در کشورهای منطقه بیش از 30 گروه تروریستی راه اندازی کرده و در ایالات متحده بیش از 32 سازمان و گروه ماله کش که کارشان نفوذ در دستگاههای دولتی و ترغیب

بیشتر بخوانید