اوضاع شیر تو شیر کرونایی در تورنتو

اخیرا دولت استانی انتاریو بمدت شش هفته قرنطینه کامل اعلام کرده و از پلیس خواسته هرکس را که در خیابان دیدند جریمه کنند. همین باعث عصبانیت مردم شده بطوریکه امروز بزرگترین تظاهرات ضد قرنطینه در تورنتو برگزار شد. لازم به ذکر است که پلیس برخی نواحی اعلام کرده که این تصمیم دولت را نمی تواند اجرا کند.

الان هرکس میخواهد برای سرزدن به فامیل و اقوام و نزدیکان به خیابان برود به فکر جور کردن اسناد و مدارک و معرفینامه از مسجد محل می افتد!

بیشتر بخوانید

شمسی خانوم کرونا گرفته

شمسی خانوم هم توی خانه بساط آرایشگری راه انداخته بود. او کوتاه کردن مو و بند انداختن و ابرو درست کردن خانم ها را همینطوری بر اثر تجربه یادگرفته بود و کلاس ندیده بود. از انجا که شمسی خانم پروانه کار نداشت اما درعوض دستمزدش پایین بود و همین باعث ششده بود خیلی از خانم های محله مشتری او بودند. البته کار شمسی خانم هم بی دردسر نبود. بارها اتفاق افتاده بود که ملیحه خانم، زن صاحبخانه، داد و بیداد راه می انداخت که “این چه وضعیه؟ اینجا شده کاروانسرا، همینطور غریبه میاد و میره، فردا مردم برامون حرف درمیارن…”

بیشتر بخوانید