واقعا راحت شدیم از شر کروناهای سایبری

حکومت چهل ساله آخوندها این ویژگی ذاتی را داشته است که افراد سالم و با شخصیت و اهل فکر را طرد کند و افراد مریض و لمپن و هرزه و نفهم را بخود جذب کند. از آنجا که امکانات کشور در مسیر تقویت و تکثیر نسل خلافکار و بی فرهنگ قرار می گیرد، بتدریج قشر نفهم و بیشعور تکثر پیدا کرده و مثل ویروس کرونا همه جا را می گیرند.

بیشتر بخوانید