حمله موشکی روسها به ایستگاه قطار و کشتار مردم در حال فرار

ساعتی پیش روسها با یک موشک بالیستیک توچکا ایستگاه قطار شهر کراماتورسک (در شرق اوکراین) را هدف قرار دادند، که به کشته شدن دهها غیر نظامی در حال فرار از شهر انجامید.

روسها روی بدنه موشک نوشته بودند: «برای کودکان»

بیشتر بخوانید