مجتهدی که از امام زمان یکدستگاه کامپیوتر اپل طلب کرد!

دوستان گرامی! فکر نکنید دارم برایتان طنز می نویسم. این داستان را در کتاب ” در شعاع جانان” که پیرامون شرح کرامات و فضائل مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی نوشته شده پیدا کردم و باور بفرمایید چیزی

بیشتر بخوانید