تظاهرات ده ها هزار نفره در تایلند بدنبال آدم ربایی یک مخالف تبعیدی در کامبوج

در ماه جون یک مخالف جوان تایلندی که برای سالها در تبعید خود خواسته در پنوم پن پایتخت کامبوج به سر میبرد ظاهرا توسط دولت تایلند ربوده میشود. این مساله موجب تظاهرات دانشجویی متعددی از آن زمان تا کنون شده

بیشتر بخوانید