کمپین حمایت وحوش ولایت از جدایی کالیفرنیا از ایالات متحده آمریکا!

این رو توی یو تیوب پیدا کردم. برای دوستانی هم که در تعجبند این حرکت احمقانه چه توجیهی داره عارضم که قسمتی از همون ردیف های بودجه کلانی که هر سال مشاهده میکنید به موسسات تبلیغی ریز و درشت نظام

بیشتر بخوانید