نگاه اشپیگل به مصدق و یارانش؛شیفتگی کور و دیکتاتوری که ریشه در اعتقاد عمیق به تشیع دارد و مرکب ملای بزرگ کاشانی شده است!

ما ایرانی ها از آنجا که تاریخ معاصرمان به حب و بغض شخصی آلوده شده است، منابع زیادی برای شناخت خویش نداریم؛ اما خوشبختانه با جستجو در آرشیو مطبوعات غربی میتوانیم تصویری نزدیک به واقعیت از گذشته خویش پیدا کنیم.

بیشتر بخوانید