مسلمانان از قرنطینه شدن معاف هستند!

در پی شیوع ویروس کرونا ، داعش از توصیه های دولت پاکستان پیروی کرد و به تروریست هایش توصیه کردند که برای دوره قرنطینه کار خود را از خانه انجام دهند. با این حال، این تصمیم به درستی انجام نگرفت

بیشتر بخوانید