کارچاق کن های حزب اکبر کوسه: با باسنی خونین در انتخابات شرکت میکنیم!

حزب دلال ها و قاچاقچیان عتیقه و رانت خواران و اختلاس گران بابا اکبر ، سرانجام تصمیم کبری را گرفت و اعلام کرد با آنکه شورای نگهبان و مقام معظم باعث شدند ما باسن سیاسی خونین داشته باشیم، باز هم

بیشتر بخوانید