مقام نفهم رهبری، اشتباه به عرضتان رسانده اند؛ ژاپن اسلامی در کار نیست، اما کره شمالی اسلامی،شاید!

«من شنیده ام که در برخى از محافل سیاسى حساس دنیا گفته شده که ما نخواهیم گذاشت یک ژاپن اسلامى در این منطقه به وجود بیاید. آن ژاپن اسلامى، شما هستید» این خزعبلاتی که خواندید، اراجیف پای منقلی است که

بیشتر بخوانید