مکانیسم چشم بندی آماری وزارت بهداشت برای اعلام مبتلایان به ویروس کرونا

از سراسر کشور گزارشهایی از گسترش چشمگیر ویروس کرونا دریافت میشوند که با آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همخوانی ندارند. به عنوان مثال ویدئوهای رسیده نشان میدهند که در بیمارستانهای گلستان بیماران حتی در راهروها هم بستری شده

بیشتر بخوانید