نطق متفاوت یک نماینده مجلس در ۷۰ سال پیش

زمانی که مصدق به قدرت رسید کمپانی نفتی انگلیسی را خلع ید کرد و صنعت نفت تعطیل شد. انگلیسی ها به دادگاه لاهه شکایت کردند. دولت مصدق از مردم میخواست به خیابان بیایند و علیه دادگاه لاهه شعار بدهند. هر

بیشتر بخوانید

عاشورای ۲۸ مرداد!

در دوره خاتمی یک فضای پوشالی و دروغین درست شده بود که ایران درها را به سوی جهان آزاد باز کرده و بانک مرکزی هم از شرکتهای خارجی دعوت کرده بود برای سرمایه گذاری به ایران بیایند چون اوضاع در

بیشتر بخوانید

پوپولیسم نفت ایرانی

هدف من از پرداختن موضوعات دوران نخست وزیری مصدق و ملی شدن نفت ایران هرگز نبش قبر اختلافات نیست بلکه تحریک اذهان خودمان به اندیشیدن و واکاوی ریشه گرفتاریهایمان است. جامعه ای که استعداد آنالیز شرایط و تمیز دادن خوب

بیشتر بخوانید