چرا کشورهای غربی پناهنده می پذیرند؟

اگر این پرسش راپنجاه سال پیش مطرح میکردی پاسخش ساده بود. کشورهای غربی نیاز به نیروی کار ارزان داشتند، نرخ تولید مثل پایین بود و پیری جمعیت درحال افزایش بود. مراکز صنعتی نیاز به کارگر ساده داشتند. با پذیرش پناهندگان

بیشتر بخوانید

نطق متفاوت یک نماینده مجلس در ۷۰ سال پیش

زمانی که مصدق به قدرت رسید کمپانی نفتی انگلیسی را خلع ید کرد و صنعت نفت تعطیل شد. انگلیسی ها به دادگاه لاهه شکایت کردند. دولت مصدق از مردم میخواست به خیابان بیایند و علیه دادگاه لاهه شعار بدهند. هر

بیشتر بخوانید

روند نزولی کیفیت سیاستمداران

باراک اوباما را رسانه ها فقط بخاطر اینکه او سیاه پوست است پروموت کردند و بگونه ای از او شخصیت محبوبی ساختند که در همان روزهای ابتدایی ورودش به کاخ سفید، یعنی هنوز اتاق های کاخ سفید را هم یاد نگرفته بود، به او جایزه صلح نوبل را دادند!

بیشتر بخوانید

جریان سوسولیسم جهانی

یک نظر سنجی در کانادا انجام شده که 53 درصد معتقدند مزاحمت و خسارت به دیگران با آزادی منافات دارد و پلیس باید به این غائله پایان دهد. نزدیک 26 درصد هم معتقدند که نباید با آنها برخورد شود. بقیه هم بی تفاوت بودند.

بیشتر بخوانید