جر دادن پوست گردو!

در روایت معتبر منقول است که محمد بن مسلم بخدمت حضرت امام صادق علیه السلام عرض کرد که: خواب دیدم که داخل خانه ام شدم، زنم آمد و گردوی بسیاری شکست و بر سرم ریخت!! حضرت فرمود: وای وای! می

بیشتر بخوانید