جایگاههای سوخت در سراسر ایران در اثر حمله سایبری مختل شدند

خبرگزاری ها رسما اعلام کرده اند که اختلال در سامانه هوشمند سوخت در ظهر امروز باعث ایجاد صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های سراسر کشور شده است.
روی نمایشگر پمپهای بنزین پیام «حمله سایبری» نشان داده میشود.

بیشتر بخوانید