افاضات مرندی: کمک پزشکان بدون مرز را قبول نکردیم تا توجه از مساله اصلی (تحریم ها) منحرف نشود

ما تخت بیمارستانی و متخصص مازاد بر نیاز داریم و چیزی که احتیاج داریم دارو و تجهیزات است. پزشکان بدون مرز دارو و تجهیزات کافی همراه خود نیاورده بودند.

بیشتر بخوانید

چرا «خامنه ای» از مصلی بزرگ تهران یا مرقد امام خمینی جنایتکار برای اسکان بیماران کرونایی استفاده نمیکند!؟

مصلّای تهران یا مصلای خمینی جنایتکار مجموعه‌ای از بناها و فضاهای گوناگون است که برای حضور جمعیت‌های میلیونی و برگزاری مراسم های عبادی، سیاسی، اجتماعی و انجام فعالیت‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و هنری نظیر برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ فرهنگی، کلاس‌های آموزشی

بیشتر بخوانید