ترمیناتورهای ۵۷ تی و سیرک مضحک دادخواهی از پرویز ثابتی؛ همه شما تروریست و از دم باید بابت تحمیل خمینی و جمهوری اسلامی محاکمه شوید!

آنهایی که همانند من در دهه جهنمی شصت به دنیا آمده اند، خوب میدانند عمر دختر و پسر پدران و مادران فعلی نسل دهه هشتادی چگونه توسط اوباشی که خمینی را بر ایران تحمیل کردند، تباه شده است. روزهایی که

بیشتر بخوانید

چه کسی راست میگوید؛ پرویز ثابتی یا بهروز وثوقی!

دیروز کلیپی قدیمی از سوپراستار سینمای قبل از انقلاب بازنشر شده است که واکنش های زیادی را در فضای مجازی برانگیخته است. به احتمال زیاد زمانی که بهروز وثوقی خاطره ای از برخورد با پرویز ثابتی نقل کرده است، هیچوقت

بیشتر بخوانید

ترمیناتورهای ۵۷ تی و معمای پرویز ثابتی؛ قهرمان ملی یا یکی از عاملان انقلاب سیاه ۵۷!؟

به عکس جانوران درنده خویی که ساواک زندانی کرد، نگاهی بیاندازید تا ببینید چه اوباشی بر جان و مال مردم حاکم شدند.ای کاش در همان زمان انقلاب سفید شاه، حکم اعدام هم از قوانین ایران لغو شده بود تا امثال

بیشتر بخوانید

استاندارد دوگانه حزب بی شرف دموکرات؛ حالا وقت صحبت از توطئه بر علیه شاه و ایران است!

من از هیچکس به اندازه «جیمی کارتر» بدم نمی آید. مردی پست فطرت و بی پرنسیپ که با علم به اینکه میدانست خمینی و تروریست های اطرافش چه جانورانی هستند، نه تنها به شاه فشار آورد که فضا را برای

بیشتر بخوانید