مجتمع پتروشیمی ماهشهر را زدند

رژیم تروریستی اسلامی مجتمع نفتی آرامکو را زد به خیال اینکه قیمت نفت جهش ناگهانی می کند و هم خدمتی است به ارباب پوتین و هم غربی ها را تحت فشار قرار می گیرند. اما اینطوری نشد. اوپک پلاس تولید

بیشتر بخوانید