بدنبال افزایش تنش ها با ج/ا ارتش آمریکا پایگاه های نظامی جدیدی در عربستان سعودی ایجاد می کند

واشنگتن توافق نامه ای مقدماتی با پادشاهی عربستان برای استفاده از یک بندر در دریای سرخ و دو فرودگاه دیگر در این کشور منعقد کرد.

بیشتر بخوانید