نامه نخست وزیران ایالات آلمان به کنگره آمریکا: سربازان آمریکایی را در خاک خودمان میخواهیم

نخست وزیران چهار ایالت آلمان که عمده پایگاههای آمریکایی در آنها قرار دارند در یک نامه مشترک به نمایندگان کنگره آمریکا خواستار عدم کاهش حضور نظامیان آمریکا در آلمان شدند. در این نامه تاکید شده است که این پایگاهها و

بیشتر بخوانید