توجیه روسها در مورد عملکرد مفتضحانه سیستم پدافندی پانتسیر: اعتراف به ضعف در برابر مهاجم در ارتفاع پایین، میانی و بالا !

در ماههای اخیر ویدئو های زیادی از سوریه و لیبی منتشر شده اند که در آنها پهپادها با آرامش خاطر بالای سر پانتسیر پرواز و آن را منهدم میکنند، یعنی دقیقا همان سناریوی حمله ای که پانتسیر برای دفعش ساخته

بیشتر بخوانید