به جای کاسه گدایی دست گرفتن ایران را از لیست سیاه FATF خارج کنید

از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست میشود هر چه زودتر “کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم” را تصویب و آنرا به اطلاع گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) رسانده و درخواست کند با توجه به شرایط ویژه ایران هر چه سریعتر از لیست سیاه خارج شود.

بیشتر بخوانید