مجاهدین ۵۷ تی، جمله کلیشه ای همه چیز کار خود رژیم است؛ مثل بومرنگ است!

یک زمانی فکر میکردم ریشه تمام بدبختی ها ملت ما «اسلام» است و اگر این حکومت برود و فرد مورد علاقه من یعنی «رضا پهلوی» نامسلمان شود و به ایران بازگردد و‌با «اسلام» مبارزه کند، بالاخره پس از ۵۰ سال

بیشتر بخوانید

پس از قتل ساسان نیک نفس اطلاعات سپاه یکی دیگر از طرفداران پادشاهی خواه حامی «تحریم» را در ساری دستگیر کرد!

شاه و پادشاهی خواهان از همان دوران پیش از انقلاب تنها گروهی بودندکه میدانستند پیروزی خمینی و برافتادن نظام پادشاهی برابر با نابودی ایران است. از همان زمانی هم که این حکومت به قدرت رسید، در اولین قدم خون پاک

بیشتر بخوانید

ساسان نیک نفس یکی دیگر از پادشاهی خواهان توسط جمهوری جنایت در زمان ریاست رییسی بر قوه قضاییه به قتل رسید!

هر بنی بشری که گرفتار جنایتکاران جمهوری اسلامی در زندانها میشود باید به حال خودش و خانواده اش گریست اما بدا که آن قربانی از قضا طرفدار «پادشاهی» هم باشد. پادشاهی خواهان امروز ایران اکثرا دوران پادشاهی پهلوی ها را

بیشتر بخوانید

پادشاهی خواهان هنوز نمیدانند مرد ساحل کجاست که خبر رسید کوشان پیرزاده هم به جرم پادشاهی خواهی زندانی و شکنجه شده است!

مظلوم ترین زندانیان سیاسی ایران طرفداران پادشاهی هستند. اینها از یک طرف در صورت دستگیری توسط حکومت کوچکترین مدارایی در حقشان روا نمیشود و از طرفی دیگر رسانه های خارج از کشور که در تسخیر اصلاح طلبان و ۵۷ تی

بیشتر بخوانید

عبور رضا پهلوی از «سنگ اندازان» ۵۷ تی؛ جناب پهلوی، بلوغ سیاسی شما مبارک باشد!

سال ۹۶ بود که من به عنوان یک شهروند ساده عقیده سیاسی ام را در یک جمله ساده خلاصه کردم: نه به سلطنت، آری به رضا پهلوی تا «براندازی»! یادم می آید وقتی من به عنوان یک شهروند عادی و

بیشتر بخوانید