وقاحت بی حد و مرز آخوند

آخوندهای حقه باز و بی شرم و حیا خیال می کنند الان هم دوره قاجار است که چشم و گوش مردم بسته باشد و هر مزخرف آنها را باور کنند. الان از هرخانواده ایرانی یکی دو نفر در کشورهای اروپایی

بیشتر بخوانید

جمهوری اسلامی از امریکا خواست با معترضان با مهربانی رفتار کند

باور کنید این را من از خودم ننوشته ام. خیال نکنید طنز است. بفرمایید این هم اصل خبر: واقعا اینها در موقع نوشتن این بیانیه خودشان خنده شان نگرفته؟ یا شاید هم این تقصیر ماست که قادر نیستیم شدت و

بیشتر بخوانید