واکسیناسیون شهروندان اسرائیل برای کرونا از امروز آغاز شد

اسرائیل قصد دارد بین چهار میلیون تا شش میلیون نفر از شهروندان (سه چهارم از کل جمعیت کشور) را واکسینه کند و به این منظور بیش از ده میلیون واکسن به چند کمپانی سفارش داده که به تدریج وارد این کشور می شود.

بیشتر بخوانید

خبرهای بسیار خوب در مورد کرونا

FDA استفاده از مونوکلونال آنتی بادی (معروف به کوکتل) را برای درمان کرونا مجاز اعلام کرد. این همان کوکتلی است که حدود یک ماه پیش به پرزیدنت ترامپ برای درمان کرونا داده شد.

بیشتر بخوانید

وزارت بهداشت ج/ا/ و واکسن کرونا

وزارت بهداشت ایران و ستاد مقابله با کرونا در چه مرحله ای از تهیه این واکسن است؟ آیا مذاکره ای برای خرید این واکسن صورت گرفته؟ بودجه ای برای تهیه این واکسن وجود دارد؟ اگر نه, برنامه وزارت بهداشت ج/ا/ چیست؟

بیشتر بخوانید