برگی از خاطرات حاج سیاح – واقعه دلخراش

ماجرای حزن آلودی که حاج سیاح آن را واقعه دلخراش نام میدهد مربوط به گروهی سرباز است. حاج سیاح توضیح میدهد که ایران ارتش درستی ندارد و سربازان که بطور معمول از دهاتیان هستند نه آموزش جنگ دیده اند و

بیشتر بخوانید